Inloggen:      
    Wachtwoord vergeten?

MediaMakers »

de Nieuwe Leraar

Uit het Handboek Nederlandse Pers
Ten Brink Uitgevers B.V.
Parallelweg 1c
7941 HH Meppel
www.tenbrinkuitgevers.nl
denieuweleraar.nu

Oplage: 1000


Redactie:
redactie@denieuweleraar.nu
085-2736367

Advertentieverkoop:
sales@onderwijsmedia.nl
030-3035100


Door: Christian Soer, bladmanager

De Nieuwe Leraar, wie is dat? Dat staat niet vast, dat gaan we samen uitvinden. We gaan onszélf opnieuw uitvinden. Hoe dan? Of je nu op de troepen vooruit loopt of dat je liever de kat nog wat uit de boom kijkt, alles wat je nodig hebt om met ons mee te doen, is nieuwsgierigheid en een verlangen - helder of onbestemd - om het onderwijs goed te doen.


Redactionele formule

Kom, we beginnen wat nieuws! Het bestaande model past ons niet, we herkennen ons niet in de manier waarop de overheid en de media over ons spreken, noch in het beeld dat onze collega’s in het VO van het onderwijs schetsen. We gaan op zoek naar ons eigen verhaal, het verhaal dat wij zelf te vertellen hebben over het onderwijs.


Laten we om te beginnen ophouden onszelf in gesprek met volwassenen nog ‘juf’ te noemen. Meester – dat gaat misschien nog, maar juf! Dat is zo ongepast bescheiden, zo geringschattend – laten we ophouden ons weg te cijferen. Alsof het niets is, wat wij doen! Ook de term ‘leerkracht’ staat me niet aan. Hij is ongetwijfeld bedacht door een goedbedoelende beleidsmaker op zoek naar een sekseneutraal woord, en dat is gelukt ook: er gaat geen enkele passie, geen enkele drive meer van uit.

Leraar is het mooiste woord. Het Algemeen Nederlands Woordenboek definieert de leraar als ‘iemand die anderen van wie hij of zij zich door grote bekwaamheid onderscheidt, in een wetenschap, kunst, leer of vaardigheid onderricht.’ Kijk, dát is iemand. Zo iemand zijn wij. Wij zijn leraren. Wij maken het onderwijs. Wij leiden de kinderen de wereld in.

Laat De Nieuwe Leraar het platform zijn waar wij elkaar vinden. Waar we van gedachten wisselen, waar we met elkaar in gesprek gaan, waar we elkaar laten zien hoe het ook kan, hoe het beter kan, en waarom dan, en waartoe.
Het gaat ons niet om ranglijsten en grafieken, en evenmin om de notities en adviezen van buitenstaanders. Het gaat ons om de verhalen die zich op school afspelen, de ervaringen die wij en onze collega’s opdoen op school. Die verhalen willen we van elkaar horen en elkaar vertellen. De Nieuwe Leraar, wie is dat? Dat staat niet vast. Daar zijn we hier naar op zoek. We gaan het samen uitvinden. We gaan onszelf opnieuw uitvinden. Hoe dan? Of je nu op de troepen vooruit loopt of dat je liever de kat nog wat uit de boom kijkt, alles wat je nodig hebt om met ons mee te doen, is nieuwsgierigheid en een verlangen - helder of onbestemd - om het onderwijs goed te doen.

Als je in de maatschappelijke dialoog over onderwijs al af en toe een leraar hoort, dan komt die meestal uit het voortgezet onderwijs. En die vertegenwoordigt dan ‘het onderwijs’. Maar ons werk in het primair onderwijs heeft een heel eigen karakter, en dat behoeft een eigen stem. Die stem wil ik horen!


Lees De Nieuwe Leraar, schrijf ons, volg De Nieuwe Leraar online, deel met elkaar je ervaringen, je vragen, je verhalen. Stap op het podium, treed in het licht en laat zien wat je doet, wie je bent. Dit is De Nieuwe Leraar!

 

Doelgroep

  • leraren die op de hoogte willen zijn
  • leraren die trots zijn op hun werk
  • leraren die iets van hun collega's willen leren
  • leraren die zelf ook iets te vertellen hebben
  • leraren die zelf Een Nieuwe Leraar zijn!

 

 

 

« Vorige   Overzicht   Volgende »

 

Index
Inloggen
Zoekopdracht
PDF Link
MediaMarkt
Titelnieuws
MediaMakers
MediaFocus
 
(advertentie)